Marieke Pallada
Wereldbouw (wordt aan gewerkt)

Wereldbouw (wordt aan gewerkt)

De wereld van ‘Sleutels van het Lot’

Op het noordelijke halfrond van een wereld die qua geologische bouw te vergelijken is met onze planeet, ligt het koninkrijk Auradya. Het rijk heeft een combinatie van een zee- en landklimaat. De winters kunnen lang en koud zijn. In de zomer kan het in het zuiden redelijk warm worden.

In het oosten grenst het land over vrijwel de gehele lengte aan de Rithische Oceaan. Voor de kust liggen enkele eilanden waarvan de grootste Galenya heet. Doordat er drie manen om deze wereld draaien, zijn de kusten anders dan de onze. De stranden zijn breed. De rotskusten hebben door de sterk variërende waterstand van de zee, grillige vormen. Het hoogteverschil tussen laag- en hoogwater kan oplopen tot twintig voet.

In het westen en zuiden wordt de grens gemarkeerd door de Hoge Bergen. Via enkele passen in het zuiden, staat het konkrijk in verbinding met het land Vivianië. In het noord-westen, aan de andere kant van de Hoge Bergen, ligt Modagria. In het noorden liggen de Noordelijke Hertogdommen. Deze hertogen zijn zeer onafhankelijk en houden zich veelal afzijdig wat betreft zaken om het koninkrijk.

Het verhaal in ‘Sleutels van het Lot’ speelt zich af in een vroeg-middeleeuwse setting. Het koninkrijk heeft na de oorlog met de Duistere, ongeveer driehonderd jaar geleden, geen vooruitgang gezien. De mensen zijn aangewezen op hun oogst en jacht. Mensen vechten met zwaarden en dolken.

Voor de oorlog met de Duistere waren er nog mensen die geloofden in de Godinnen, al waren er toen al geen tempels meer. Na de oorlog met de Duistere is dit geloof vrijwel geheel verdwenen.

Steen der Schaduwen: de kaart

Voor de mensen die het eerste boek in handen hebben en de kaart voorin het boek zien: deze is getekend door een jonge knul. In het boek wordt de kaart uitgelegd door Dens zelf. De kaart is zijn interpretatie van het land Auradya. Hij heeft slechts wat papier en houtskool tot zijn beschikking. Als je goed kijkt, zie je zelfs vingerafdrukken zitten.

Dens kaart